Transgrowth és un projecte europeu, cofinançat pel programa Interreg-POCTEFA, que té per objectiu donar suport a produccions agroalimentàries de qualitat. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, la Cambra d’Agricultura dels Pirineus Orientals i el Departament de Desenvolupament Rural i Medi Ambient de Navarra s’han associat per trobar una metodologia conjunta que permeti potenciar productes i iniciatives empresarials del sector agroalimentari. Image
Image
Image
El projecte TRANSGROWTH té aquests socis i associats

Image
Image
Image
Associats:
   - Xarxa d'iniciatives oleoturístiques de
     Catalunya
   - Associació Clúster Oleícola de
     Catalunya  
Associats:
   - Consell de la Producció Agrària 
     Ecològica de Navarra (CPAEN NNPEK)
Objectius Generals 

Fomentar l’aparició i consolidació de noves iniciatives empresarials i millorar la qualitat dels productes en els sectors següents:

· Catalunya: oli d’oliva 
· Navarra: producció ecològica
· Pirineus Orientals: carxofa, patata i albercocImage
Image
 • Identificar els segments de negoci amb més potencial de creixement.
 • Generar noves oportunitats de negoci i millora del producte dels sectors que s’han considerat clau a través de l’anàlisi i l'intercanvi d’experiències i bones pràctiques. 
 • Identificació d'iniciatives reexides.
 • Visites sobre el terreny d'aquestes iniciatives.
 • Grups de treball per identificar els segments de negoci amb més potencial de creixement.
 • Jornades de presentació dels segments de negoci.

Image
 • Dissenyar i implementar un sistema d'acompanyament personalizat en el diseny de projectes empresarials viables que impulsin la professionalizació i sostenibilidad empresarial des d'una perspectiva integral, i vulguin generar noves activitats i millorar la qualitat dels productes.
 • Definició de plans de treball de suport a les noves iniciatives empresarials.
 • Implementació d'assessoraments individualitzats.
 • Definició de plans de viabilitat i continuïtat.
 • Suport a la recerca de finançament.


Image
 • Contribuir a la millora de la competitivitat de les pimes agroalimentàries amb més potencial de creixement. • Disseny de l'estratègia de promoció i difusió (Jornades de sensibilització)
 • Activitats singulars de reconeixement de la qualitat i la innovació.
 • Implementació de l'estratègia de promoció i difusió.
Pressupost i
    Finançament

El Projecte TRANSGROWTH s’emmarca dins el programa europeu Interreg POCTEFA 2014-2020, cofinançat en un 65 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).


Image
Calendari
    i durada del projecte

            De l'1 de novembre de 2019 a l'1 de maig de 2022
Image

Identificar els segments de negoci amb més potencial de creixement. Generar noves oportunitats de negoci i millora del...


Identificació d'iniciatives exitoses- Visites sobre el terreny d'aquestes iniciatives exitoses- Grups de treball per tal de identificar els segments de negoci amb més potencial de creixement- Jornades de presentació dels segments de negoci.

             

  
Image

Dissenyar i implementar un sistema d'acompanyament personalizat en el diseny de projectes empresarials viables que impulsin la professionalizació i sostenibilidad empresarial des d'una perspectiva integral, que busquen generar noves activitats i millorar la qualitat dels productes.


Definició de plans de treball de suport a les noves iniciatives empresarials- Implementació d'assessoraments individualitzats - Definició de plans de viabilitat y continuïtat- Suport a la recerca de finançament.
Image

Contribuir a la millora de la competitivitat de les pimes agroalimentaries amb més potencial de creixement.


Disseny de l'estratègia de promoció i difusió- Jornades de sensibilització- Activitats singulars de reconeixement de la qualitat i la innovació- Implementació de l'estratègia de promoció i difusió.

Image