Termes i Condicions

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Regional

Informació sobre protecció de dades:

Els tractaments de dades personals del projecte Transgrowth es realitzen de forma autònoma i independent per part de cada soci del projecte, és a dir, cada soci decideix individualment els objectius i els mitjans dels tractaments de dades personals que realitza. Els tractaments són els que es detallen a continuació.

Identificació del tractament: Foment i promoció dels productes agroalimentaris catalans.

Responsable del tractament: Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

Delegat de protecció de dades del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i com posar-s’hi en contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Finalitat i usos previstos: la finalitat de l’arxiu és disposar d’una base de dades d’entitats, persones físiques o jurídiques, empreses, agents i operadors implicats en el sector agroalimentari, als efectes de la realització de comunicacions per al foment, la informació i la promoció dels productes agroalimentaris de Catalunya.

Els usos són la gestió de la participació en les activitats de foment i promoció de productes agroalimentaris catalans organitzades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i la divulgació d’altres actuacions i informacions d’interès específic sobre el foment i la promoció de productes alimentaris catalans.

Raó per la qual s’utilitzen les dades personals: Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària (DOGC 3915, d’1.7.2003).

Temps que es conserven aquestes dades: es conservaran les dades personals durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir. Un cop transcorregut aquest termini, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, es conservaran les dades de manera indefinida mentre no hi hagi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació amb la normativa relativa a la conservació de dades en aquest enllaç.

Comunicació de dades de caràcter personal: les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, llevat dels casos previstos per la llei.

Unitats administratives davant de les quals es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Sub-direcció General d’Indústries i Qualitat Agroalimentària (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona; telèfon 93 304 67 76; Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.).

 

Identificació del tractament: Foment i promoció dels productes agroalimentaris navarresos.

Responsable del tractament:

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (Departament de Desenvolupament Rural i Medi Ambient)
Pamplona, c. de González Tablas, 9, 31005
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Delegat de protecció de dades del Departament de Desenvolupament Rural i Medi Ambient, i com posar-s’hi en contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Finalitat i usos previstos: la finalitat de l’arxiu és disposar d’una base de dades d’entitats, persones físiques o jurídiques, empreses, agents i operadors implicats en el sector agroalimentari, als efectes de la realització de comunicacions per al foment, la informació i la promoció dels productes agroalimentaris de Navarra. 

Els usos són la gestió de la participació en les activitats de foment i promoció de productes agroalimentaris navarresos organitzats pel Departament de Desenvolupament Rural i Medi Ambient, i la divulgació d’altres actuacions i informacions d’interès específic sobre el foment i la promoció de productes alimentaris navarresos.

Raó per la qual s’utilitzen les dades personals:

Article 6.1 a) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, quan la persona interessada dona el consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.

Article 6.1 c) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, és a dir, quan el tractament de les seves dades calgui per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Article 6.1 e) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, és a dir, quan el tractament de les seves dades cal per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al Departament de Desenvolupament Rural i Medi Ambient.

Temps que es conserven aquestes dades: es conservaran les dades personals durant el temps imprescindible per a la tramitació i resolució del procediment.

Comunicació de dades de caràcter personal: les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

Unitats administratives davant de les quals es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: la persona interessada podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat en relació amb les seves dades personals adreçant-se a les adreces següents:

  1. a) per escrit a l’adreça postal de la Secció de Gestió de la Informació:
    Departament de Desenvolupament Rural i Medi Ambient
    Pamplona, c. de González Tablas, 9, 31005
    Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  2. b) enviant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. en què haurà d’incloure una còpia del seu DNI o document identificador equivalent
  3. c) a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per presentar una reclamació quan no consideri atesa degudament la seva sol·licitud.

 

Identificació del tractament: Promoció dels productes agrícoles amb denominació de qualitat objecte d’un tractament de dades personals dut a terme per la Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales (Cambra Agrícola dels Pirineus Orientals).

Les dades personals aplegades per a la promoció dels productes agrícoles sota la denominació de qualitat són objecte d’un tractament de dades personals dut a terme per la Cambra Agrícola dels Pirineus Orientals, responsable d’aquest tractament, en el marc de les seves funcions d’interès públic d’acord amb article 6.1 e) del Reglament europeu RGPD 2016/679.

Aquestes dades permetran identificar i posar en valor els productes/productors d’aquests productes amb denominació de qualitat. Es conservaran al llarg de tot el projecte, sempre dins d’un termini raonable.

En cap cas, aquestes dades se cediran a tercers. Disposeu del dret d’accés, rectificació, limitació i supressió de les vostres dades.

Podeu exercir els vostres drets davant el responsable de Protecció de Dades de la Cambra Agrícola dels Pirineus Orientals Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o per correu postal al responsable de protecció de dades de la Cambra Agrícola dels Pirineus Orientals, 19 avenue de Grande Bretagne, 66025 Perpignan CEDEX.

Per a més informació: https://po.chambre-agriculture.fr/pratique/donnees-personnelles.

Si considereu que, després de contactar amb nosaltres, no s’han respectat els vostres drets, podeu presentar una reclamació davant la CNIL https://www.cnil.fr.