ACCIÓ 1

Benchmarking


Anàlisi comparativa d'iniciatives empresarials d'èxit i bones pràctiques a nivell europeu.


RESULTATS
IDENTIFICACIÓ D'INICIATIVES EXITOSES
OBRE
IDENTIFICATION INITIATIVES
OUVRE
IDENTIFICACIÓN INICIATIVAS EXITOSAS
ABRE
ACCIÓ 1

Benchmarking
Anàlisi comparativa d'iniciatives empresarials d'èxit i bones pràctiques a nivell europeu.
RESULTATS
ACCIÓ 2.

Identificació iniciatives emprenedores locals


Jornades de Presentació i intercanvi d'experiències.
Visites de camp. 
Recopilació de propostes d'iniciatives empresa.

ACCIÓ 2.

Identificació iniciatives emprenedores locals
Jornades de Presentació i intercanvi d'experiències.
Visites de camp. 
Recopilació de propostes d'iniciatives empresa.
RESULTATS
ACCIÓ 3.
   
Suport a emprenedors
Assessorament individualitzat, pla de negoci i viabilitat per a les noves iniciatives.
RESULTATS
INTERCAMBIO DE EXPERIÉNCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS

Presentación Navarrefa

Visitas de intercambio

Grupos de trabajo
This image for Image Layouts addon
INICIATIVES IDENTIFICADES
This image for Image Layouts addon
INICIATIVES IDENTIFICADES
ACCIÓ 3.
   
Suport a emprenedors
Assessorament individualitzat, pla de negoci i viabilitat per a les noves iniciatives.
RESULTATS
ACCIÓN 4

Consolidació de les iniciatives


Suport a la recerca de finançament a les noves iniciatives seleccionades.ACCIÓ 4.
Suport a la recerca de finançament
Suport a la recerca de finançament a les noves iniciatives seleccionades.
RESULTATS
ACCIÓ 5.
Promoció i difusió de les iniciatives empresarials
Promoció i difusió de les noves iniciatives empresarials.
RESULTATS
Image