ACCIÓ 1

Benchmarking


Anàlisi comparativa d'iniciatives empresarials d'èxit i bones pràctiques a nivell europeu.


RESULTATS
IDENTIFICACIÓ D'INICIATIVES EXITOSES
OBRE
IDENTIFICATION INITIATIVES
OUVRE
IDENTIFICACIÓN INICIATIVAS EXITOSAS
ABRE
ACCIÓ 1

Benchmarking
Anàlisi comparativa d'iniciatives empresarials d'èxit i bones pràctiques a nivell europeu.
RESULTATS
ACCIÓ 2.

Identificació iniciatives emprenedores locals


Jornades de Presentació i intercanvi d'experiències.
Visites de camp. 
Recopilació de propostes d'iniciatives empresa.

RESULTATS
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS: COOPERATIVA ARAE
ABRE
This image for Image Layouts addon
WEBINAR: CASOS D'ÈXIT A LA TOSCANA I CRETA
OBRE
This image for Image Layouts addon
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS: VIVEROS JACA Y BIESCAS
ABRE
This image for Image Layouts addon
JORNADES DE PRESENTACIÓ
OBRE
ACCIÓ 2.

Identificació iniciatives emprenedores locals
Jornades de Presentació i intercanvi d'experiències.
Visites de camp. 
Recopilació de propostes d'iniciatives empresa.
RESULTATS
ACCIÓ 3.
   
Suport a emprenedors
Assessorament individualitzat, pla de negoci i viabilitat per a les noves iniciatives.
RESULTATS
SUPORT A EMPRENDEDORS
OBRE
SOUTIEN AUX ENTREPRENEURS
OUVRE
SOPORTE A EMPRENDEDORES
ABRE
ACCIÓ 3.
   
Suport a emprenedors
Assessorament individualitzat, pla de negoci i viabilitat per a les noves iniciatives.
RESULTATS
ACCIÓ 4.
Consolidació de les iniciatives
Suport a la recerca de finançament a les noves iniciatives seleccionades.RESULTATS
Consolidació de les iniciatives
OBRE
Consolidació de les iniciatives
OUVRE
Consolidació de les iniciatives
ABRE
ACCIÓ 4.
Suport a la recerca de finançament
Suport a la recerca de finançament a les noves iniciatives seleccionades.
RESULTATS
ACCIÓ 5.
Promoció
Promoció i difusió de les noves iniciatives empresarials.
RESULTATS
Promoció i difusió
OBRE
Promoció i difusió
OUVRE
Promoció i difusió
ABRE
ACCIÓ 5.
Promoció i difusió de les iniciatives empresarials
Promoció i difusió de les noves iniciatives empresarials.
RESULTATS
Image